ICE & DUST-AWAY – Det miljøvenlige tømiddel

ICE & DUST-AWAY er et af de få Svanemærkede tømidler på markedet. ICE & DUST-AWAY leveres i flydende form og er baseret på calciummagnesiumacetat.

Der er mange fordele:

  • Biologisk nedbrydeligt
  • Ikke aggresivt mod træer og planter
  • Ikke korrosivt
  • Ingen negative effekter på grundvand
  • Udtørrer eller irriterer ikke hunde-/kattepoter
  • Gode tøegenskaber
  • Lavt frysepunkt
  • Kan bruges præventivt
  • Forebygger glatte veje i op mod 60 timer

 

Skåner planter og grundvandet

Almindeligt vejsalt er basered på kloridsalte, som er gifte for træer og planter. ICE & DUST-AWAY er baseret på det miljøvenlige calciummagnesiumacetat (CMA).

Hvert år spredes der ca. 300.000 tons vejsalt på danske veje. 15-20% af dette ender i grøfter og andre grønne områder langs vejene. Forskere ved KVL har gennemført et langtidsstudie på effekterne af vejsalts negative indvirkninger på træer og planter.

Lars Bo Pedersen, seniorforsker på Centre for Skov & Landskab, siger:
» Levetiden på vejsidetræer er begrænset pga. saltning. Vejsalt sætter træerne under stress. Det er giftigt og gør det svært for træerne at optage næring og vand. Mange ting peger på at CMA ikke skader træer og planter i samme grad som vejsalt. Faktisk forbedrer CMA jordens struktur og fungerer som gødning.«
Center for Skov & Landskab har beregnet de danske omkostninger for plantning af vejtræer til mellem 90 og 130 million kr. Vejsalt kan også spores i jorden og i grundvandet. I USA og Canada har man målt forurening i over 100 brønde. Forskere hos DHI Vand & Miljø, HedeDanmark A/S og Danmarks Tekniske Universitet, har målt forøgede koncentrationer af vejsalt i jorden og i grundvandet i f.eks. Århus og Ribe områderne.

Problemet er mest akut langs vejene og i de områder, hvor grundvandet står relativt højt. Et for højt indhold af salt i grundvandet medfører høje rensningsomkostninger.

Mindre korrosion med ICE & DUST-AWAY

Kigger man isoleret på indkøbsomkostningen, er ICE & DUST-AWAY dyrere end almindeligt vejsalt, men i et langsigtet økonomisk perspektiv er billedet et andet. Vejsalt er mere korrosivt end CMA og ifølge FDM bruges der årligt ca. 2 mia. kr. på rustudbedrelse. Vejsalt skader endvidere også veje og broer, men der findes ingen præcise tal herfor.

ICE & DUST-AWAY PLUS kan leveres i en række forskellige opløsninger, afhængig af ønsket frysepunkt. Se forneden for yderligere teknisk dokumentation.

Produkt Registrering
CAS Nr. 110518-63-3

Registreringsnummer, REACH (calciumacetat / magnesiumacetat / kaliumformiat) 01-2119987569-11-0029 / 01-2119991992-18-0010 / 01-2119486456-26-0013

Densitet ved  20 °C:
1.1 g/cm³

pH:
8 ± 1

Frysepunkt:
-14 °C

Udseende:
Transparent flydende væske

ICE & DUST-AWAY

Download Teknisk Datablad

ICE & DUST AWAY

Download Sikkerhedsdatablad
Densitet ved 20 °C:
1.2 g/cm³

pH:
8 ± 1

Frysepunkt:
-19 °C

Udseende:
Transparent flydende væske

ICE & DUST-AWAY +25

Download Technical Datasheet.

ICE & DUST-AWAY +25

Download Safety Datasheet.
Densitet ved 20 °C:
1.2 g/cm³

pH:
9 ± 1

Frysepunkt:
-23 °C

Udseende:
Transparent flydende væske

ICE & DUST-AWAY +50

Download Technical Datasheet.

ICE & DUST-AWAY +50

Download Safety Datasheet.
Densitet ved 20 °C:
1.3 g/cm³

pH:
8 ± 1

Frysepunkt:
-31,5 °C

Udseende:
Transparent flydende væske

ICE & DUST-AWAY +75

Download teknisk datablad

ICE & DUST-AWAY +75

Download sikkerhedsdatablad