Kommunal Vandrensning

Mange kommunale renseanlæg skal leve op til skrappe udledningkrav. Derfor er det ofte nødvendigt med kemisk rensning.

Nordisk Aluminat’s produkter er produceret på de bedste råmaterialer, som sikrer renseanlæggene høj effektivitet og fremragende fosforfjernelse og flokkulering.

Natriumaluminater

Alle Nordisk Aluminat’s natriumaluminatopløsninger er produceret i henhold til DS/EN 882 (Chemicals used for treatment of water intended for human consumption). Aluminiumsprodukter reducerer mængden af kemisk slam sammenlignet med jern. Aluminat hæver også alkaliniteten i vandet, og fjerner behovetet for kalk eller lud. Natriumaluminat har et meget lavt indhold af tung metaller.

NordPac 18 – Polyaluminiumklorid

NordPac 18 er produceret i henhold til DS/EN 883 (Chemicals used for treatment of water intended for human consumption). NordPac 18 har fremragende flokkuleringsegenskaber på grund af de lidt større molekyler i sammenligning med natriumaluminat. NordPac 18 har også et meget lavt indhold af tungmetaller.

NordPac 18 er  velegnet til kontrol af trådformede bakterier i spildevand.

Produkt Registrering Natrium Aluminat
CAS No. 1302-42-7
EC No. 215-100-1
Registrerings Nr. (REACH) 01-2119519249-35-0011

Natrium Aluminater opfylder kravene i henhold til DS/EN 882 “Chemicals used for treatment of water intended for human consumption”

Produkt Registrering NordPac 18
CAS No. 1327-41-9
EC No. 215-477-2
Registrerings Nr. (REACH) 01-2119531563-43-0044

NordPac 18 opfylder kravene i henhold til DS/EN 17034:2018 “Chemicals used for treatment of water intended for human consumption”

Natriumaluminat 38% er det mest anvendte aluminatprodukt til vandrensning med fremragende fosforfældningsegenskaber.

Natrium Aluminat 38%

Download Technical Datasheet

Natrium Aluminat 38%

Download Safety Datasheet
Natriumaluminat 44% ustabiliseret anvendes i de tilfælde, hvor der ikke må være organiske stoffer (stabilisator) i produktet.

Natrium Aluminat 44% ustabiliseret

Download Technical Datasheet

Natrium Aluminat 44% ustabiliseret

Download Safety Datasheet
Natriumaluminat 45% er et stærkt alternativ til Natriumaluminat 38%, hvis der skal transporteres over lange afstande.

I miljøer med lave temperaturer anbefales at bruge Natriumaluminat 38%, da viskositeten stiger hurtigere for 45% end 38%, når temperaturen falder.

Natrium Aluminat 45%

Download Technical Datasheet

Natrium Aluminat 45%

Download Safety Datasheet
NordPac 18 er et surt produkt og har mindre indvirkning på pH-værdien end aluminat.

NordPac 18

Download Technical Datasheet

NordPac 18

Download Safety Datasheet