Industriel spildevandsbehandling

Rent procesvand er vigtigt for at opnå stabilitet og kvalitet i mange produktionsprocesser.

Natrium Aluminat og NordPac (polyaluminiumklorid) er det naturlige valg af flokkuleringsmiddel.

En høj ensartethed i vores produkter, sikrer stærke resultater i flotations- eller bundfældningsprocesser og dermed en høj renhed i vandet.

Natriumaluminat

Aluminiumsprodukter reducerer mængden af kemisk slam i sammenligning med jern. Aluminat hæver pH og alkaliniteten, hvilket fjerner behovet for kalk eller lud. Natriumaluminat har et meget lavt indhold af tungmetaller. Det høje indhold af Al er medvirkende til lavere transportomkostninger.

NordPac 18 – Polyaluminiumklorid

NordPac 18 har gode flokkuleringsegenskaber, hvilket skyldes de lidt større molekyler i forhold til natriumaluminat.

NordPac 18 er også velegnet for bekæmpelse af trådformede bakterier i spildevand, og har et meget lavt indhold af tungmetaller.

Kaliumaluminat 48%

Kaliumaluminat 48% er et produkt med mange anvendelsesmuligheder, herunder:

vandbehandling, spildevandsbehandling, papirfremstilling, pigmentindustrien, katalysator fremstilling og farmaceutisk industri.

Produkt Registrering Natrium Aluminat
CAS No. 1302-42-7
EC No. 215-100-1
Registrerings nr. (REACH) 01-2119519249-35-0011

Natrium Aluminat opfylder kravene i henhold til DS/EN 882 “Chemicals used for treatment of water intended for human consumption”

Produkt Registrering NordPac 18
CAS No. 1327-41-9
EC No. 215-477-2
Registrerings nr. (REACH) 01-2119531563-43-0044

NordPac 18 opfylder kravene i henhold til DS/EN 17034:2018 “Chemicals used for treatment of water intended for human consumption”

Produkt Registrering Kaliumaluminat 48%
CAS Nr. 12003-63-3
EC Nr. 234-432-8
Registrierungsnummer (REACH) 01-2119986052-37-0000
Natrium Aluminat 38% er et populært valg for en lang række spildevandsbehandlinger i forskellige brancher og industrier.

Natrium Aluminat 38%

Download Technical Datasheet

Natrium Aluminat 38%

Download Safety Datasheet
Natriumaluminat 44% ustabiliseret anvendes i de tilfælde, hvor produktet ikke må indeholde organiske stoffer (stabilisator).

Natrium Aluminat 44% ustabiliseret

Download Technical Datasheet

Natrium Aluminat 44% ustabiliseret

Download Safety Datasheet
Natriumaluminat 45% er mere koncentreret sammenlignet med Natriumaluminat 38%. Natriumaluminat 45% er et stærkt alternativ til Natriumaluminat 38%, hvis der skal transporteres over lange afstande.

I miljøer med lave temperaturer anbefales dog at bruge Natriumaluminat 38%, da viskositeten stiger hurtigere for 45 % end 38 %, når temperaturen falder.

Natrium Aluminat 45%

Download Technical Datasheet

Natrium Aluminat 45%

Download Safety Datasheet
NordPac 18 er et surt produkt og har mindre indvirkning på pH-værdien end aluminat.

NordPac 18

Download Technical Datasheet

NordPac 18

Download Safety Datasheet

Kaliumaluminat 48%

Download teknisk datablad

Kaliumaluminat 48%

Download sikkerhedsdatablad