Accelerator til sprøjtebeton

Afbindingsaccelererende tilsætningsstoffer kan defineres som dem, der, når de tilsættes til beton, mørtel eller pasta, øger hastigheden af ​​hydrering af hydraulisk cement, forkorter tiden for hærdning og øger hastigheden af ​​tidlig styrkeudvikling.

Nordisk Aluminat A/S har gennem mange år produceret og leveret Natriumaluminat 8911, hvilket er et hurtigt accelererende tilsætningsstof, udbredt indenfor sprøjtebeton applikationer, såsom tunnel og minebyggeprojekter.

Natriumaluminat 8911 er CE-mærket og opfylder EN 439-5 – Tilsætningsstoffer til sprøjtebeton.

Produkt Registrering Natrium Aluminat
CAS No. 1302-42-7
EC No. 215-100-1
Registrerings Nr. (REACH) 01-2119519249-35-0011

Natrium Aluminat 8911 er produceret i henhold til DS/EN 431 “Admixtures for sprayed concrete.”

Natrium Aluminat 8911

Download Technical Datasheet

Natrium Aluminat 8911

Download Safety Datasheet