Certificeringer

Nordisk Aluminat A/S bidrager til et bedre miljø gennem udvikling og produktion af produkter til vandrensning og begrænsning af luftforurening. Alle vores produkter har en høj renhedsgrad, og alle aluminiumsbaserede produkter er produceret i henhold til DS/EN 882 og DS/EN883 “Chemicals used for treatment of water intended for human consumption”.

Nordisk Aluminat A/S er certificeret i henhold til ISO 9001 og ISO 14001. I 2001 modtog det succesfulde tømiddel – ICE & DUST-AWAY – Svanemærket.

Vi stræber mod at sikre at vores produktion belaster miljøet mindst muligt. Vores produktionsprocesser er designet således, at alt porcesspildevand bliver genbrugt i produktionen. Vi foretrækker at samarbejde med leverandører – der ligesom vi – stræber mod at deres produktion og/eller processer belaster miljøet mindst muligt.

Vi søger at bidrage til et renere miljø gennem udvikling og produktion af produkter til bl.a. effektiv vandrensning, katalysatorproduktion, partikleforureningbekæmpelse og miljøvenlig vinter behandling af vejene.

Produkt Registreringer

Natrium Aluminat
CAS No. 1302-42-7
EC No. 215-100-1
Registrerings Nr. (REACH) 01-2119519249-35-0011

Natrium Aluminat er produceret i henhold til DS/EN 882 “Chemicals used for treatment of water intended for human consumption”

Kalium Aluminat
CAS No. 12003-63-3
EC No. 234-432-8
Registrerings Nr. (REACH) 01-2119986052-37-0000
ICE & DUST-AWAY (CMA)
CAS Nr. 110518-63-3
Præ-registrerings nr. (REACH) 05-2117223637-43-0000
NordPac 18 (Polyaluminiumchloride)
CAS No. 1327-41-9
EC No. 215-477-2
Registrerings Nr. (REACH) 01-2119531563-43-0044

NordPac 18 er produceret i henhold til DS/EN 883 “Chemicals used for treatment of water intended for human consumption”