Kompetence & Innovation

Nordisk Aluminat A/S er en dansk produktionsvirksomhed stiftet i 1991. Virksomheden er fokuseret på udvikling og produktion af aluminater, polyaluminiumklorider og calciummagnesiumacetat af høj kvalitet. Vores produktportefølje dækker anvendelser indenfor vandsrensning, betonindustrien, vintervedligehold og luftforurening.

Kommunal vandrensning

Aluminiums baserede flokkulanter er bredt anvendt i spildevands- og drikkevands rensningsanlæg, som oplever stigende popularitet i valget af flokuleringsmiddel.

Industriel spildevands behandling

Nordisk Aluminat A/S tilbyder en vifte af flokkulanter til behandling af spildevand i industrien og til anvendelse i industrielle processer.

Beton accelerator

Mine og tunnel byggeri og andre sprøjtestøbnings konstruktioner, kræver hurtig reagerende acceleratorer til beton blandingen. Nordisk Aluminat A/S’ beton accelerator er produceret i henhold til EN/DS standarder.

Vintervedligehold

ICE & DUST-AWAY er et effektivt og biologisk nedbrydeligt flydende tømiddel til anvendelse som alternativt til aggresivt vejsalt, med dokumenteret effekt og bærer Svanemærket.

Luftforurening

Luftpartikel forurening er et stigende problem i større byer. Nordisk Aluminat A/S har udviklet en løsning med dokumenteret og øjeblikkelig effekt, med partikel (PM 10) reduktioner på op til 35%.